صفحه اصلی / گروه بندی : پنکه

پنکه

پنکه میدیا FS40-7ARB
پنکه تنظیم نوع وزش باد(نرمال،طبیعی،بی صدا)
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
پنکه میدیا FS40-12HR
پنکه موتور قدرتمند و کم مصرف dc
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
پنکه میدیا FS40-7ARB
تنظیم نوع وزش باد(نرمال،طبیعی،بی صدا)
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
پنکه میدیا FS40-15QR
پنکه تنظیم نوع وزش باد(نرمال،طبیعی،بی صدا)
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
پنکه میدیا FS40-11NR
پنکه تنظیم نوع وزش باد(نرمال،طبیعی،بی صدا)
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
کد محصول : FS40-10JC
پنکه دارای سه حالت
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
پنکه میدیا FW40-7JR
تنظیم نوع وزش باد(نرمال،طبیعی،بی صدا)
بازرگانی بهمنیاری    1396/06/31
صفحات :   1