آخرین مطالب
صفحه اصلی / گروه بندی : اسپلیت دیواری حاره ای

اسپلیت دیواری حاره ای

اسپلیت دیواری میدیا سری Vision
نمایشگر مخفی/ کمپرسور پیستونی، kk /تایمر هفتگی
بانیان الکترونیک    1396/06/31
اسپلیت دیواری میدیا سری Easy Tropical
قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r22
بانیان الکترونیک    1396/06/31
اسپلیت دیواری میدیا سری Mission Tropical
سرمایش پر قدرت حتی در دمای 60 درجه سانتیگراد
بانیان الکترونیک    1396/06/31
اسپلیت دیواری میدیا سری Easy
قدرت خنک کنندگی سریع با گاز r410a
بانیان الکترونیک    1396/06/31
صفحات :   1