آخرین مطالب

TC936T5Y

مایکروویو

 

 

قابلیت پخت ترکیبی/ کانوکشن گریل مایکروویو

قابلیت پخت ترکیبی

13برنامه پخت اتوماتیک

کنترل پنل دیجیتال لمسی/ چرخشی

سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان

سینی بزرگ 36 سانتی متری

قفل ایمنی کودک

کنترل دمای فن کانوکشن در 28مرحله( 50 تا 230درجه)

کنترل دمای کانوکشن گریل در 16مرحله( 100 تا 160درجه)

سیستم هیتر دو گانه ( بالا و پایین )

 

ادامه مطالب

کد محصول : TC936T5X

مایکروویو
قابلیت پخت ترکیبی/ کانوکشن گریل مایکروویو
قابلیت پخت ترکیبی
10برنامه پخت اتوماتیک
کنترل پنل دیجیتال لمسی/ چرخشی
سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان
سینی بزرگ 36 سانتی متری
قفل ایمنی کودک
کنترل دمای فن کانوکشن در 28مرحله(50تا230درجه)

کنترل دمای کانوکشن گریل در 16مرحله(100تا160درجه)

 

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

ظرفیت 36 لیتر
محفظه داخلی استیل
تعداد برنامه پخت اتوماتیک 10 برنامه
کنترل پنل دیجیتال لمسی / چرخشی
صفحه نمایش LED / دکمه های تمام لمسی
کنترل دمای فن کانوکشن 28 مرحله ( 50 تا 230 درجه )
کنترل دمای کانوکشن گریل 16 مرحله ( 100 تا 160 درجه )
ابعاد 501*526*408

 

ادامه مطالب

کد محصول : AC034AB6

کانوکشن گریل مایکروویو
کانوکشن گریل مایکروویو
قابلیت پخت ترکیبی
10برنامه پخت اتوماتیک
کنترل پنل دیجیتال
محفظه داخلی استیل
سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان
تایمر 95 دقیقه ای
قفل ایمنی کودک

سینی 31.5 سانتی متری

رخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

ظرفیت 34 لیتر
محفظه داخلی استیل
تعداد برنامه پخت اتوماتیک 10 برنامه
کنترل پنل  دیجیتال
ابعاد 520*514*314

 

ادامه مطالب

کد محصول : AG034AB6

گریل مایکروویو
گریل مایکروویو
قابلیت پخت ترکیبی
8 برنامه پخت اتوماتیک
کنترل پنل دیجیتال
سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان
تایمر 95 دقیقه ای
قفل ایمنی کودک
سینی 31.5 سانتی مت

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

ظرفیت 34 لیتر
تعداد برنامه پخت 8 برنامه
کنترل پنل دیجیتال
ابعاد 520*436*314

 

ادامه مطالب

کد محصول : AG034AFK

گریل مایکروویو

 

گریل مایکروویو
قابلیت پخت ترکیبی
8 برنامه پخت اتوماتیک
کنترل پنل دیجیتال
سیستم یخ زدایی بر اساس وزن و زمان
تایمر 95 دقیقه ای
قفل ایمنی کودک
سینی 31.5 سانتی متری

 

برخی از ویژگی های محصول را مشاهده نمایید

ظرفیت 34 لیتر
تعداد برنامه پخت اتوماتیک 8 برنامه
کنترل پنل دیجیتال
ابعاد 520*460*314

 

ادامه مطالب